9 Haziran 2018 Cumartesi

Dini Paylaşımlar Resimli,Resimli Dini Paylaşımlar
 Allah için çalışınız. lillah, livechillah, lieclillah rızası dairesinde hareket ediniz. o vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer.
 Nihayetsiz hacat-ı insaniyeyi ihsan edecek, ancak nihayetsiz bir kudret ve muhit bir ilim sahibi olabilir. öyle ise, mabudiyete layık yalnız odur.
 Felsefe, herşeyi çirkin, korkunç gösteren siyah bir gözlüktür. iman ise, herşeyi güzel, ünsiyetli gösteren şeffaf, berrak, nurani bir gözlüktür.
 Dua edileceği vakit, istiğfar ile manevi temizlenmeli; sonra, makbul bir dua olan salavat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli ve ahirde yine salavat getirmeli. çünkü, iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur.
 Zekatı vermeyenin herhalde elinden zekat kadar bir mal çıkacak; ya lüzumsuz yerlere verecektir, ya bir musibet gelip alacaktır.
 Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam ferman etmiş: 'ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade faziletli ve kıymetli sözleri, 'la ilahe illAllah' kelamıdır.'
 Tembellikle namazı terk eden veyahut kıymetini bilmeyen, ne kadar cahil, ne derece hasir, ne kadar zararlı olduğunu bilahare anlar, ama iş işten geçer.
 Madem iman gibi hadsiz derecede kıymetdar bir nimet bizde vardır; ihtiyarlık da hoştur, hastalık da hoştur, vefat da hoştur.
 Helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir. harama girmeye hiç lüzum yoktur.
 Ziya ile mevcudat görünür; hayat ile mevcudatın varlığı bilinir. Herbirisi birer keşşaftır.
 Madem nefsim emmaredir. nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. öyle ise nefsimden başlarım.
 Ey ahiretini düşünen hasta! hastalık, sabun gibi, günahların kirlerini yıkar, temizler. hastalıklar keffaretü'z-zünub olduğu hadis-i sahihle sabittir.
 Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz" (hadisi şerif: tirmizi, zühd: 4, kıyamet: 26; nesai, cenaiz: 3; ibni mace, zühd: 31; el-hakim, el-müstedrek, 4:321.)
 Her hakiki hasenat gibi, cesaretin dahi menbaı imandır, ubudiyettir.
 Ölümün hakikatini gören kamil insanlar, ölümü sevmişler. daha ölüm gelmeden ölmek istemişler.
 Gururu bırak, aczini anla. malikini tanı, vazifeni bil, dünyaya niçin geldiğini öğren.

 Gül ve çiçeklerin yüzlerini güzelleştiren zat, nasıl o güzel yüzlere arılardan, bülbüllerden istihsan aşıkları icad etmesin? ve güzellerin güzel yüzlerinde güzelliği yaratan, elbette o güzelliğe müştakları da yaratır.
 Evet, hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. zira, hakkın hatırı alidir; hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir.
 İnsanlar, ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra, yine onları gönderen halık-ı zülcelallerine dönecekler ve mevla-yı kerimlerine kavuşacaklar.
 Ey insan, aklını başına al! hiç mümkün müdür ki, bütün enva-ı mahlukatı sana müteveccihen muavenet ellerini uzattıran ve senin hacetlerine "lebbeyk!" dedirten zat-ı zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin?
Bu menzilden ayrıldığın gibi, bu şehirden de çıkacaksın. ve keza, bu fani dünyadan da çıkacaksın. öyleyse, aziz olarak çıkmaya çalış. vücudunu mucidine feda et. mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.
Resimli Dini Sözler,Dini Sözler Resimli
 İnsanın ham maddesi topraktır ama fazla sulandı mı çamurlaşır. Mevlana
 Ya inandığın gibi yaşarsın ya da yaşadığın gibi inanırsın. Hz. Ömer
 Dilleriyle insanları kıranları ibadetleri temizleyemez. Hz. Muhammed
 İnsanoğlu dünyayı zapt eder ama ağzını zapt edemez. Mevlana
 Kendine ağır geleni başkalarına yapma! Hacı Bektaş-i Veli
 Ve bir gün herkes yaşayacak. Ya aldığı duaları ya aldığı ahları.
 Üzenlerin üzüldüğü vakit de gelir. Yunus Emre
 Canı yanan sabretsin. Can yakan canının yanacağı günü beklesin. Hz. Muhammed
 Ey Toprak Rabbim benden razı olana dek bana sarılma
 İki şeyi asla unutma. Allah'ı ve ölümü… İki şeyi de unut! Yaptığın iyiliği ve gördüğün kötülüğü.

 - Onca nimet varken kul hakkı yemeyin.
Lüzumsuz şeylerin peşinden koşan lüzumsuz şeyleri kaçırır.
Kadir Gecesi Resimli Sözleri
  Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandillere...
  Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün Melekler sizinle,Dualarınız Kabul Kadir Geceniz Mübarek Olsun....
  Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazilan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e! Hayırlı kandiller.
 Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.
  Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir Kadir gecesiniz hayırlı olsun !
Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak Kadir Geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun.
etiketler
kadir gecesi ile ilgili resimli mesajlar,
kadir gecesi mesajı resimli,
kadir gecesi mesajı,
kadir gecesi resimli mesajlar indir,
kadir gecesi resimli mesajlar
kadir gecesi mesajları resimli 2018
Kadir Gecesi Resimli Sözleri

8 Haziran 2018 Cuma

Best Resimli Sözler
 Karakterin Konuşssun Desem Ömür Boyu Susacak İnsanlar Tanıyorum
 Gülüşü Güzel Kadınlar Yüreği Güzel Adamlara Layıktır.
 İnanıyorum İyiler Olarak Bir Gün Bizde Kazanaçagız
 Ve Ben Herşeyimi Rabbime Bıraktım
 Kadına Yakışan En Güzel Kıyafet Asalet Erkeğe Yakışan En Güzel Kıyafet Merhamettir
 Bu Hayatın Heyecanı Yok
 Bir Kadın Ancak Yüreğini Titreten Adamın Yanında Kendini Güvende Hisseder.Korkudan Vücudunu Titretenin Değil
 Verdiğin Nefese Ulaştırdığın Sabaha Elhamdulillah
 Sakın Ümitsizliğe Kapılma!Bir Dua İle Olmaz Dediğin Ne Varsa;
Kapına Dizilir Topyekün Bak Ne Diyor Rabb'in Kün Fe Yekün
 Hata Senin Gönük Bahçende Çoban Olamayacak Adama Taç Takarsan Oda Kendini Kral Zanneder
 Her Gelen Muhakkak Gider Çokta Takmamak Gerek
 Bazen Öylesine Kırılıyorumki Özlediğime Utanıyorum
Vaz Geç Yeri Geldiğinde Seni Üzen Herşeyden Herkesten Vazgeçebilmelisin Sen Vaz Geçmezsen Mutluluğun Ve Huzurun Senden Vaz Geçeçektir