Çocuk Olması Için Hz Zekeriyanın Duası

bu konu;hamile kalmak için okunacak dualar,bebek olması için hangi dualar okunmalı,hz zekeriyanın duası,hz zekariyanın çocuk duası ,hz zekariyanın arapça duası hakkında bilgiler vermektedir 
Çocuk sahibi olamayan kardeşlerim..Yer gök dualarla ayakta duruyor..Öncelikle çocuk sahibi olmak için Allahtan hayırlısını isteyin.Kim bilir belki de bu sizin sınavınız,belkide yaradanın bir hediyesidir.Yaşım geçti çocuğum olmaz diye yaradandan ümidinizi kesmeyin ve her daim hz zekeriyayı hatırlayın..Bu konumuzda hz zekeriyanın çocuğunun olması için okuduğu duaya değinicez..
1.jpg Hazret-i Zekeriya Aleyhisselâmın ilerlemiş yaşına rağmen çocuk istediği ve Cenâb-ı Hakkın da bu isteği kabul ettiği Kur’ân’da muhtelif âyetlerde bildirilir. Bu âyetlerin duâ kısımlarıyla bunların meallerini kısaca verelim:

1- Âl-i İmran Sûresi: 38. âyetin dua kısmı şöyledir: “Rabbi heblî minledünke zürriyeten tayyibeten. İnneke semîü’d-duâ.” (Zekeriya, Rabbine şöyle duâ etti: ‘Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.) –Bu âyet bu şekilde duâ olarak okunabilir.)

2- Enbiya Sûresi: 89. âyetin dua kısmı şöyledir: “Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayru’l-vârisîn.” (Zekeriya Rabbine şöyle niyaz etmişti: Rabbim ‘Beni evlatsız tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Baki kalan ve her şeyin hakiki sahibi Sensin.’ (âyetin devam eden meâli Biz de onun duasını kabul edip ona Yahya’yı ihsan ettik. Ve yaşlı hanımını da onun için çocuk doğurabilecek hale getirdik.”1

Hazret-i Zekeriya Aleyhisselâmın yaptığı bu duanın kabul edildiği, âyetlerin devamında bildirilir. Bu metinler bu gün de duâ olarak okunabilir ve Cenab-ı Allah’a çocuk isteğimizle ilgili arzumuz bu duâların diliyle arz edilebilir. Allah kabul eylesin. Âmin.


"İşte o sırada Zekeriya Rabbine niyaz edip “Ya Rabbî,” dedi, “Bana Senin tarafından tertemiz, hayırlı zürriyet ihsan eyle. Şüphesiz ki Sen duaları işitip icabet edersin!”

"Zekeriya mihrapta namaz kılmakta iken melekler kendisine seslenip: “Allah sana, Allah’tan bir kelimeyi tasdik edecek, hem efendi, hem gayet zahid, hem peygamber olacak olan Yahya’yı müjdeler” dediler."

"O: “Ya Rabbî,” dedi, “nasıl benim çocuğum olabilir ki ihtiyarlık başıma çökmüş, hanımım ise kısır hale gelmiştir?” Allah: “Böyle de olsa, Allah dilediğini yapar” buyurdu." (Ali İmran, 3/38-40)

Zekeriya şöyle dedi: "Ey Rabbim, ben iyice ihtiyarlamış ve karım da kısır iken, benim nasıl oğlum olabilir? Allah: "Bu böyledir, Allah dilediğini yapar" dedi.

Bunun üzerine Zekeriya şöyle dedi: "Ey Rabbim, benim nasıl oğlum olacak? Yaşım çok ilerlemiş hanımım da kısırdır. Allah, "Bu böyledir. Allah seni daha önce ortada yok iken var ettiği gibi, hanımın kısır sen de ihtiyar olduğun halde sana çocuk verecektir." dedi.

Zekeriya'nın bu sorusu üzerine Allahuteala şöyle buyurmuştur: "Bu böyledir. Allah seni daha önce ortada yok iken varettiği gibi, hanımın kısır sen de ihtiyar olduğun halde sana çocuk verecektir.

Rabbim! Benim nasıl oğlum olabilir?" şeklindeki hayret ifadesinin de dua ettiği hususun gerçekleşebilmesinde kuşku duyduğu yönünde anlaşılmaması gerektiğine dikkat çekilmelidir.

Hz. Zekeriyâ'nın sorusunu ifadenin zahir mânasına göre anlamaya, yani bilinegelen sebepler bulunmadan bu sonucun nasıl meydana geleceğini hayret ve merak içinde sormuş olabileceğine bir engel bulunmadığını, ancak peygamberlere yaraşmayacak yorumlara başvurmak ise yanlıştır. İbn Âşür da Hz. Zekeriyâ'nın böyle bir soru sormasının, Hz. İbrahim'in yüce Allah'tan ölüleri nasıl dirilttiğini göstermesini istemesi ve "Yoksa inanmıyor musun?" buyurulunca "Hayır inanıyorum, fakat kalbim tam kanaat getirsin diye" cevabını vermesine benzetir. (Kur'an Yolu Tefsiri)

Taberi diyor ki: "Zekeriya (a.s.) Allahın peygamberi olduğu halde "Ey Rabbim, ben iyice ihtiyarlamış ve karım da kısır iken benim nasıl oğlum olabilir." sözünü nasıl söyledi? Halbuki melekler kendisine oğlu olacağını müjdelemişlerdi. Zekeriya, meleklerin doğru söylediklerinden şüphe mi etmişti? Halbuki bu mümin bir kula bile yakışmaz. Nerede kaldı ki peygambere yakışsın. Yoksa Zekeriya, Allan'ın kudretini inkâra mı kalkmıştı? Bu ise daha büyük bir suçtur. Zekeriya'dan bunun beklenmesi abestir."

Cevaben denilir ki: "Bu hususta Süddi ve İkrime şunları söylemişlerdir."Melekler Hz. Zekeriya'yı bir oğlu olacağı ile müjdelemelerinden sonra Şeytan ona gelip, müjdeleyenlerin Allah'ın elçileri olmadıklarını, bu sözlerin şeytan tarafından söylendiğini, Zekeriya'ya söylemiş bunun üzerine Zekeriya, içine düşen şüpheyi bertaraf etmek için meselesinin açıklığa kavuşmasını istemiş, ve âyette zikredilen sorusunu sormuştur.

Taberi "Burada, Zekeriya'nın sorusunun, kendisine müjdelenen çocuğun, kısır olan hanımından mı yoksa başka bir kadından mı olacağını öğrenmek için sormuş olabileceğini söylemiştir.

Bazı alimlere göre ise Zekeriya (a.s.) bu soruyu, Allah'ın vaadinden şüphe ettiği için değil, müjdesini sağlamlaştırmak için sormuştur. (Teberi Tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sosyal Medyada Paylaş
Aşk Sözleri,Güzel Sözler,Vefasız Sözler,Mevlana Sözleri