Emek ve alınteri ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Kılıç ve saban. Bu iki fatihten birincisi ikincisine daima mağlup oldu. Tarihin bütün vakaları ve hadiseleri, hayatın bütün müşahadeleri bunu teyit ediyor. Milletimiz çok büyük elemler, mağlubiyetler, facialar görmüştür. Bütün bu olanlardan sonra yine bu topraklarda bulunuyorsa, bunun hikmeti aslisi şudur; çünkü Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanıyorken, öteki eliyle sabanla topraktan ayrılmadı.
Atatürk
Kimin sana bir emeği geçerse, sen ona karşılık daha fazlasını yapmalısın.
Yusuf Has Hacib
Alın teriyle ıslanan toprak, kurumaz.
İbrahim Olcaytu
Kapitalizmin kuralıdır; üretim sürecinde emeğin maliyetinin artışı kâr oranını azaltır. Bu maliyetin içinde en temel olan işçilerin ücretleridir, işçi sağlığı ve güvenliği maliyetleri de bu başlık altında ele alınır. Günümüz dünyasında mevcut işçi sağlığı ve güvenliği hizmetleri sanıldığı gibi işverenlerin yufka yürekleri ile ilişkili değildir.
Nilay Etiler
Emek çekilmiş her şey, değerlidir.
Mimar Sinan
İnsanlar kötülüğe yığınla akın eder, çünkü yol düz ve kısadır,fakat iyiliğin önüne Allah alın terini koymuştur.
Hesiodos
Alın teriyle kazanılan kutsal ekmek, başı boşluğun getirdiği ekmekten daha tatlıdır.
Crowquill
Büyük değeri olan şeyler, ucuza mal olmaz. Bulduğunuz şeyin değeri; ararken sarf ettiğimiz emek kadardır.
İmam Maverdi
Hiç birşey kendi alın teri kadar bir insanı tatmin edemez. Çalışan insan, kendi varlığında hüküm süren bir ahengi bütün kainata nakleder. Hayatın biricik nizamı bu ahengin kendisi olmalıdır.
Ahmet Hamdi Tanpınar
En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir.
Cenap Şahabettin
Büyük olmanın yolu da, deha gibi çalışma ve alın terinden geçer.
Albert Camus
En hayırlı ve tatlı kazanç, insanın el emeği, göz nuru, alın teri ile kazandığı rızıktır.
Hz.Muhammed(s.a.v)
Emeksiz yazılan yazı, keyifsiz okunur.
Samuel Johnson
Hiç kimse, elinin kazandığından daha hayırlı ve tatlı bir yiyecek yememiştir. Allah’ın peygamberi Davud da (A.S.) bizzat çalışarak elinin emeğini yerdi.
Buhari
Kırışmış alnıma bakma hor
Değerimi asil adamlara sor
Mücadele demektir verdiğim emek
İhanettir hortum ile emmek…
Selim Temiz
Sosyal Medyada Paylaş
Aşk Sözleri,Güzel Sözler,Vefasız Sözler,Mevlana Sözleri