Menfaat ve çıkar ilgili özlü sözler

Menfaat karşılığı yapılan iyilik, iyilik değildir. İyilik, sebep ve netice zincirinin dışındadır. Mutluluğu ihtiraslar da değil kendi yüreğinizde arayın. Mutluluğun kaynağı dışımızda değil içimizdedir.
Tolstoy
Menfaat, her türlü faziletleri ve ahlaksızlıkları harekete geçirir.
La Rochefaucauld
Dünya menfaatleri için iyilik edenlerin iyilikleri, avcının kuşlara yem atması gibidir.
Beydeba
Araya menfaatlerimiz girmeyince hadiseleri elbette başka türlü, daha realist bir gözle görmeye, hakikaten daha uygun şekilde anlamaya ve yorumlamaya başlarız.
Ahmet Hamdi Tanpınar
Yalnız kendini düşünen insan, yumurtasını pişirmek için, gerekirse komşusunun evini yakar.
Anonim
Ne kemik uğruna köpek olduk
Ne menfaat uğruna çakal
Biz hayatımız boyunca hep dik durduk.
Yılmaz Güney
Menfaate dayanmayan bir dostluğun güzelliğini anlamayan, başkalarının dostluktan duyabileceği saadeti de anlayamaz.
Edward Young
Bu dünya menfaat dünyası. Menfaatini düşünmeyen insan olur mu? Eline fırsat geçirip de çalmayan bir kişi göstersene bana!.. Ha? Bir kişi!.. Kör olayım yoktur.
Sabahattin Ali
Menfaat bir bal çanağı, insanlar da sinektir, kenarından yetinmeyip ortasına dalanlar, çırpına çırpına boğulurlar.
Anonim
Güvenme insanların samimiyetine,
Menfaatleri için gelirler vecde
vaad etmeseydi Allah cenneti
O’na bile etmezlerdi secde.
Mehmet Akif Ersoy
Daima kendi menfaatini göz önünde bulunduran kimse, pek çabuk düşman kazanır.
Konfüçyus
Deveyi yardan uçuran, bir tutam ottur.
Refiki
Ama görüyorum ki insanların, merhameti bir yana bırakmayı öğrenmeleri lazım; zira menfaat her şeyden önce geliyor.
William Shakespeare
Bizden daha kudretli insanları sevdiğimize çok kere kendimizi inandırırız, halbuki dostluğumuzu meydana getiren sadece menfaattir, kendilerine yapmak istediğimiz iyilik için değil de umduğumuz faydalar dolayısıyladır ki onlara gönlümüzü veririz.
La Rochefaucauld
Çıkarlar karşılıklı olunca ve herkes sadece kendi çıkarını düşününce, kendi çıkarlarından olmamak için insanlar daha uzlaşmacı oluyor. Böylece işleri daha çabuk görüyoruz.
Deniz Vincente
Nasıl ki bir noktadan sonsuz doğru çıkarsa, bir akıldan da sonsuz fikir çıkar. Bunların çoğu birbirine zıttır, hepsi menfaate bağlıdır.
Hekimoğlu İsmail
Çıkarlarımızı bazen yanlış algıladığımız için, isteklerimizin çoğu yanlış bir yönde ilerlemektedir.
Dostoyevski
Menfaat düşüncesi dostluğu doğurmaz, dostluğun arkasından gelir.
Cicero
Menfaatlerinin esiri olanlar, şereflerini hiçe sayarlar.
La Edri
Yüksek insanlar adalet için, alçak insanlar ise menfaati için çaba gösterir.
Konfüçyus
Hiç, çoban koyunu güder mi dağda.
Olmasa gözleri süt, yoğurt, yağda.
Aşık Seyrani
İnsanın tüm hareketlerine, yalnız çıkarının merkez olması; bayağılıktır.
Bacon
İnsanlar öyledir! Bir şey beklemedikleri kimseleri pek tanımazlar.
Plautus
Menfaat sandalyeye benzer, başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan yükseltir.
Cenap Şahabettin
İnsanları harekete geçirmek için iki manivela vardır: Menfaat ve korku.
Napoleon Bonapart
Nokta kadar menfaat için, virgül gibi eğilenler, sonunda düz hat olup çiğnenmeye mahkûmdurlar.
La Edri
Menfaat her dili konuşur, her kılığa girer, hatta menfaatlere karşı kayıtsız biri gibi görünmesini de bilir.
La Rochefaucauld
Sosyal Medyada Paylaş
Aşk Sözleri,Güzel Sözler,Vefasız Sözler,Mevlana Sözleri